Straż Miejska - informacje
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z serwisu podaj swój e-mail:

wyrejestruj »

Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Kraśnik | Facebook

UM Kraśnik na Facebooku

IV kwartał 2010

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Cena netto Nazwa wykonawcy Skład komisji/ osoba prowadząca postępowanie

1

Stworzenie platformy wymiany informacji, dostarczenie Internetu oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu e-Kraśnik - część I - opracowanie i wdrożenie oprogramowania dla Urzędu Miasta Kraśnik

208 986,00 zł

171 300,00 zł

E-STUDIO SOFTWARE Sp.j.
ul. Mełgiewska 2
20-209 Lublin

Renata Wąsik
Wojciech Dziurda
Beata Niedziałek
Paweł Woźniak

Stworzenie platformy wymiany informacji, dostarczenie Internetu oraz infrastruktury sprzetowej w ramach projektu e-Kraśnik - część II - system GIS

91 500,00 zł

75 000,00 zł

Konsorcjum: APLIKOM Sp. z o. o.
ul. Obywatelska 137
94-104 Łódź CADEX Sp. z o. o.
ul. Obywatelska 137
94-104 Łódź

Stworzenie platformy wymiany informacji, dostarczenie Internetu oraz infrastruktury sprzetowej w ramach projektu e-Kraśnik - część IV - budowa publicznej sieci dostępowej do Internetu oraz rozbudowa sieci w Urzędzie Miasta Kraśnik

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Stworzenie platformy wymiany informacji, dostarczenie Internetu oraz infrastruktury sprzetowej w ramach projektu e-Kraśnik - część III - infrastruktura sprzętowa

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

2

Dostawa Internetu oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu e-Kraśnik - część I - infrastruktura sprzętowa

1 097 069,14 zł

899 237,00 zł

ComArch S.A.
Al. Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków

Renata Wąsik
Wojciech Dziurda
Beata Niedziałek
Paweł Woźniak

Dostawa Internetu oraz infrastruktury sprzętowej w ramach projektu e-Kraśnik - część II - budowa publicznej sieci dostępowej do Internetu oraz rozbudowa sieci w Urzędzie Miasta Kraśnik

327 149,85 zł

268 155,61 zł

ComArch S.A.
Al. Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków

3

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Dobry start”

2 980,95 zł

2 443,40 zł

GM GADGETS, Grzegorz Majewski
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn

Barbara Jarosz
Agnieszka Kulik
Aleksandra Czubińska

4

Zadanie nr 1 - pełnienie funkcji pedagoga-doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

14 400,00 zł

14 400,00 zł

Wanda Dymitrak
ul. Zawadzkiego 6/32
23-210 Kraśnik

Barbara Jarosz
Agnieszka Kulik
Aleksandra Czubińska

Zadanie 2 - pełnienie funkcji pedagoga-doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

14 400,00 zł

14 400,00 zł

Edyta Buczaj
ul. Rumiankowa 2/4
23-200 Kraśnik

Zadanie 3 - Pełnienie funkcji pedagoga-doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Urzędowska 435, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

14 400,00 zł

14 400,00 zł

Jolanta Skorupa – Nowicka
ul. Sikorskiego 8/12
23-210 Kraśnik

Zadanie 4 - Pełnienie funkcji pedagoga-doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Grunwaldzka 2, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

14 400,00 zł

14 400,00 zł

Bożena Łyjak
ul. Mickiewicza 12/5
23-210 Kraśnik

Zadanie 5 - Pełnienie funkcji psychologa w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 6 - Pełnienie funkcji psychologa w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 7 - Pełnienie funkcji psychologa w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Urzędowska 435, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

4 320,00 zł

4 320,00 zł

Bożena Rusinek
ul. Cicha 18
23-210 Kraśnik

Zadanie 8 - Pełnienie funkcji psychologa w Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Grunwaldzka 2, 23-200 Kraśnik) w ramach projektu „Dobry start”

4 320,00 zł

4 320,00 zł

5

Dostawa podręczników do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dobry start”.

9 133,85 zł

9 133,85 zł

POLANGLO Sp. z o. o.
Księgarnia Językowo-Edukacyjna
ul. Kołłątaja 3
20-006 Lublin

6

Dostawa komputerów przenośnych dla projektu „Dobry start”

15 596,48 zł

12 784,00 zł

SCIENTIFIC S.A.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 105
02-722 Warszawa

Barbara Jarosz
Agnieszka Kulik
Aleksandra Czubińska

7

Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Kraśniku

295 000,00 zł

241 803,28 zł

INSTALNET
Szabat, Rydzewski Spółka jawna
ul. Wyszyńskiego 2
23-210 Kraśnik

Jerzy Wolak
Agnieszka Kulik
Jadwiga Bednarz

8

Dostawa artykułów biurowych, papierniczych w ramach projektu „Dobry start”

13 624,41 zł

11 167,55 zł

biuro plusr
Lucyna i Adam Koptyra Sp. j.
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola

Barbara Jarosz
Agnieszka Kulik
Aleksandra Czubińska

Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Dobry start”

2 954,84 zł

2 422,00 zł

F.H.U. “GRAWIT”
ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów

9

Przebudowa trybun na stadionie Tęczy

172 442,84 zł

141 346,59 zł

„PERFECT SPORT”
Modernizacja Obiektów Sportowych
Tadeusz Diakonowicz
ul. Łazienkowska 14
00-449 Warszawa

Sławomir Lendzion
Agnieszka Kulik
Jan Czernel

10

Przebudowa ul. Bojanowskiej

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11

Wybór specjalisty nadzorującego prace wdrożeniowe projektu e-Kraśnik

3550,00 zł/ m-c

3550,00 zł/ m-c

INSTALNET
Szabat, Rydzewski Spółka jawna
ul. Wyszyńskiego 2
23-210 Kraśnik

Renata Wąsik
Wojciech Dziurda
Beata Niedziałek
Paweł Woźniak

Wybór technika nadzorującego prace wdrożeniowe projektu e-Kraśnik

1390 zł/ m-c

1390 zł/ m-c

INSTALNET
Szabat, Rydzewski Spółka jawna
ul. Wyszyńskiego 2
23-210 Kraśnik

12

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kraśniku w dzielnicy Koszary

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

13

Wybór personelu na stanowisko psychologa w ramach projektu „Dobry start” w Szkole Podstawowej Nr 1

4 320,00 zł

4 320,00 zł

Anna Liwak
ul. Krasińskiego 11/44
23-210 Kraśnik

Barbara Jarosz
Agnieszka Kulik
Aleksandra Czubińska

Wybór personelu na stanowisko psychologa w ramach projektu „Dobry start” w Szkole Podstawowej Nr 2

4 320,00 zł

4 320,00 zł

Anna Liwak
ul. Krasińskiego 11/44
23-210 Kraśnik

14

Przebudowa ul. Bojanowskiej

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15

Przebudowa kanalizacji burzowej pomiędzy ul. Kwiatkowskiego a ul. Zawadzkiego w Kraśniku

88 000,00 zł

72 131,15 zł

WOD-BUD Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik

Jan Czernel
Wojciech Dziurda
Jadwiga Bednarz

16

Budowa i wyposażenie placu zabaw z usunięciem kolizji kablowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Urzędowskiej 10 w Kraśniku w ramach programu „Radosna szkoła”

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17

Dostawa infomatu dla projektu e-Kraśnik

5 899,92 zł

4 836,00 zł

infomiasto.com
ul. Cygarowa 9
47-400 Racibórz

Renata Wąsik
Wojciech Dziurda
Beata Niedziałek
Paweł Woźniak

18

Zarządzanie Zalewem Kraśnickim w latach 2011, 2012

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) -wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

19

Oczyszczanie Miasta Kraśnik w latach 2011, 2012

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

20

Wybór kierownika projektu „Dobry start”

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

21

Administrowanie targowiskami miejskimi na terenie miasta Krasnik w 2011 roku

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

22

Wybór kierownika projektu „Dobry start”

3 500,00 zł

3 500,00 zł

Ryszarda Matuszkiewicz
ul. Lubelska 71a/20
23-200 Kraśnik

Barbara Jarosz
Agnieszka Kulik
Joanna Kulesza

23

Opracowanie i druk publikacji poświęconej prezentacji dorobku Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

24

Dostawa podręczników do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dobry start”

3 951,80 zł

3 951,80 zł

Agencja Usługowo-Handlowa „ARS-POL”
Arkadiusz Strzelczyk
ul. Morcinka 6A/33
41-400 Mysłowice

Barbara Jarosz
Agnieszka Kulik
Joanna Kulesza

25

Wybór personelu zarządzającego projektem „Nowoczesny nauczyciel” - zadanie nr 1 (Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu projektu „Nowoczesny nauczyciel”)

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wybór personelu zarządzającego projektem „Nowoczesny nauczyciel” - zadanie nr 2 (Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu „Nowoczesny nauczyciel”)

Spis treści

Umorzenia podatkowe

Wykaz osób i podmiotów, którym zostały
umorzone zaległości podatkowe
Rodzaj podatku

Krystyna Wezgraj

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Ewa i Jerzy Kołodziej

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Antoni Gałus

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Irena Chrzanowska

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Eugeniusz Jakóbczyk

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Wanda Strzelecka

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Gałus Antoni

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Irena Chrzanowska

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Lucyna i Zdzisław Wójtowicz

Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Podatek od nieruchomości (os. prawne)

Zakłady Metalowe Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości (os. prawne)

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Podatek od nieruchomości (os. prawne)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości (os. prawne)

Tadeusz Pastucha

Podatek od środków transportowych

Jan Daniel

Podatek od środków transportowych

Małgorzata Stelmach

Podatek od środków transportowych

Bogdan Kurzyna

Podatek od środków transportowych

Iwona i Tomasz Pyzik

Podatek od środków transportowych

Mariusz Żyła

Podatek od środków transportowych

Konrad Kapuściński

Podatek od środków transportowych

Jerzy Rej

Podatek od środków transportowych

Mieczysław Tuniak

Podatek od środków transportowych

Katarzyna Kur

Podatek od środków transportowych

Lech Jurak

Podatek od środków transportowych

Piotr Krzyżak

Podatek od środków transportowych

Eugeniusz Hys

Podatek od środków transportowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o.

Podatek od środków transportowych

Sławomir Surowiec

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Czesława Głąb

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Jan Pyzik

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Stanisława Mikina

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Maria Duma

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Jerzy Pielaszkiewicz

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Zbigniew Wolak

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Jan i Stanisława Krawiec

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Halina Capała

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Marzena Mozgawa

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Iwona i Józef Gutowscy

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Grażyna Wesołowska

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Maria Czerepak

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Stanisław Cieślik

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Celina i Kazimierz Rak

 

Podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Spis treści

Wykaz wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Miasta Kraśnik
(marzec 2010)

tr>
Stanowisko Wynagrodzenie miesięczne brutto

Burmistrz Miasta

11 380,00

I z-ca Burmistrza Miasta

7 045,00

II z-ca Burmistrza Miasta

7 270,00

Sekretarz Miasta

9 334,00

Skarbnik Miasta

7 854,00

Z-ca Skarbnika

5 091,33

Kierownik Referatu GM

7 900,00

Kierownik Wydziału AO

10 877,00

Komendant SM

5 347,12

Z-ca Komendanta SM

3 535,60

p.o. Kierownika Referatu I SM

3 182,40

p.o. Kierownika Referatu II SM

3 297,60

p.o. Kierownika Referatu III SM

3 290,40

p.o. Kierownika Referatu IV SM

2 889,60

Kierownik Referatu SO

4 098,52

Kierownik Referatu Admin.

3 839,20

Kierownik USC

4 896,40

Z-ca Kierownika USC

3 545,60

Kierownik Referatu GG

3 964,96

p.o. Kierownika Referatu GL

3 582,18

Kierownik BRM

4 046,00

Kierownik Referatu KW

4 254,40

p.o. Kierownika Wydziału WSI

7 520,00

Kierownik Wydziału IN

4 268,12

Kierownik Referatu FZ

3 325,84

p.o. Kierownik Referatu Podatków

3 103,62

Spis treści

Użytkownicy telefonów komórkowych Urzędu Miasta Kraśnik, na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Burmistrza Miasta Kraśnik:

 • Piotr Czubiński do 10.12.2010r.
 • Agnieszka Orzeł-Depta do 13.12.2010r.
 • Jacek Dul do 17.12.2010r.
 • Aneta Tokarzewska
 • Beata Niedziałek do 13.12.2010r.
 • Renata Wąsik
 • Monika Wyka do 13.12.2010r.
 • Eliza Rak do 29.12.2010r.
 • Marian Kulpa do 15.12.2010r.
 • Iwona Wandas do 28.12.2010r.
 • Małgorzata Chmura do 28.12.2010r.
 • Ewelina Kozak do 20.12.2010r.
 • Zbigniew Nita do 3.01.2011r.
 • Mirosław Włodarczyk od 16.12.2010r.
 • Katarzyna Janiszewska od 16.12.2010r.
 • Jacek Dubiel od 21.12.2010r.
 • Zbigniew Dżugaj od 27.12.2010r.
 • Joanna Prażmo

Spis treści

Wykaz pracowników, którym opłacono studia podyplomowe i zaoczne

W przedmiotowym okresie z żadnym pracownikiem nie została podpisana umowa o finansowanie studiów podyplomowych.

Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne

Brak przydziałów

Spis treści

Wykaz osób, którym przyznano lokale socjalne

Brak przydziałów

Spis treści

Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne w wyniku zamiany związanej z przekazaniem zajmowanego dotychczas lokalu do dyspozycji Gminy Miejskiej Kraśnik

Imię i nazwisko Adres lokalu Data skierowania Uwagi

Marian Kulpa zam. Kraśnik ul. Koszarowa ul. 10/12

Mieszka I 1/13

21.10.2010

Zamiana wzajemna lokalu

Spis treści

Suma wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji

Lp. Media Koszt Tematyka

1

Agora S.A.

2777,21

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

2

Agora SA

124,44

Publikacja kondolencji żałobnych

3

Agora SA

146,40

Publikacja kondolencji żałobnych

4

Kurier Lubelski

283,65

Publikacja kondolencji żałobnych

4

Kurier Lubelski

283,65

Publikacja kondolencji żałobnych

4

Kurier Lubelski

340,38

Publikacja kondolencji żałobnych

5

Telewizja Kraśnik

6100

Produkcja i emisja programu na temat Dnia Edukacji Narodowej

5

Telewizja Kraśnik

6100

Produkcja i emisja programu na temat Kraśnik od kuchni

5

Telewizja Kraśnik

6100

Produkcja i emisja programu na temat obchodów Święta 11 Listopada

5

Telewizja Kraśnik

6100

Produkcja i emisja programu na temat uroczystości z otwarcia obwodnicy w Kraśniku

5

Telewizja Kraśnik

20000

Produkcja i emisji spotów z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Kraśniku

6

„Głos" G. Minik
G. Jankowski

354,65

Publikacja ogłoszenia o otwartym konkursie

7

„Głos" G. Minik
G. Jankowski

909,34

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

8

„Głos" G. Minik
G. Jankowski

176,90

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

9

„Głos" G. Minik
G. Jankowski

518,50

Publikacja ogłoszenia o otwartym konkursie

10

"Głos" G. Minik G. Jankowski

146,40

Publikacja kondolencji żałobnych

11

"Głos" G. Minik G. Jankowski

195,20

Publikacja kondolencji żałobnych

12

"Głos" G. Minik G. Jankowski

246,44

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę kanalizacji burzowej

13

"Głos" G. Minik G. Jankowski

124,44

Publikacja kondolencji żałobnych

14

"Głos" G. Minik G. Jankowski

488,00

Publikacja ogłoszenia o wyborze Kraśniczanina Roku 2010

15

„Głos" G. Minik
G. Jankowski

2928,00

Publikacja materiału informacyjnego nt. otwarcia obwodnicy w Kraśniku

16

„Głos" G. Minik
G. Jankowski

610,00

Publikacja życzeń świątecznych

Spis treści

Wykaz wydanych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem uchylonych

Wydział Gospodarki Mieniem

Referat Gospodarki Komunalnej
– wydanych: 86
– uchylonych: 1
Referat Gospodarki Lokalami
– wydanych: 346
– uchylonych: 0
Referat Gospodarki Gruntami
– wydanych: 11
– uchylonych: -

Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

– wydanych: 87
– uchylonych: 0

Wydział Finansowy

– wydanych: 481
– uchylonych: 0

Spis treści

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kraśnik

pracujący 115 osób (w tym 14 SM oraz 13 na stanowiskach pomocniczych i obsługi)

etaty 112,3 osoby ( w tym 14 SM oraz 12 na stanowiskach pomocniczych i obsługi).

Spis treści

Wykaz nowo zatrudnionych pracowników

 • Włodarczyk Mirosław
 • Dubiel Jacek
 • Dżugaj Zbigniew
 • Janiszewska Katarzyna
 • Maj – Bis Magdalena
 • Pruszkowska Dominika

Spis treści

Wykaz osób przyjętych na staż absolwencki oraz przygotowanie do wykonywania zawodu

W okresie IV kwartału 2010 r. nie przyjęto na staż nowych osób.

Wykaz pracowników, z którymi podpisano umowy o finansowanie studiów podyplomowych

W przedmiotowym okresie z żadnym pracownikiem nie została podpisana umowa o finansowanie studiów podyplomowych

Spis treści

Wykaz pracowników prowadzących działalność gospodarczą

 • Członka Tadeusz
 • Rudnicki Robert
 • Polańska Teresa
 • Plapis Fabian

Spis treści

Wykaz podmiotów, którym wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Irena Pioś – zezwolenie jednorazowe
 • Grzegorz Jaworek – ul. Urzędowska 16 B
 • Eugeniusz Pietras – ul. Kolejowa 12
 • Wojewódzki Związek Pszczelarzy – zezwolenie jednorazowe
 • Dariusz Czelej – ul. Urzędowska 549
 • Piotr Jurak – ul. Szpitalna 11
 • Jeronimo Martins Dystrybucja – Al. Niepodległości 16
 • Kazimierz Miśkiewicz – zezwolenie jednorazowe
 • Kazimierz Miśkiewicz – zezwolenie jednorazowe
 • Kazimierz Miśkiewicz – zezwolenie jednorazowe
 • Wojciech Piekarz – Al. Niepodległości 39
 • Ewa Klucznik – Sądowa 12
 • Jeronimo Martins Dystrybucja – ul. Urzędowska 472
 • Mariusz Jurak – ul. Pogodna 1
 • Anna Wośko – Urzędowska 345
 • Zbigniew Wośkowski – ul. Dekutowskiego 6
 • MARKO Sp. z o.o. – ul. Sikorskiego 13
 • Wojewódzki Związek Pszczelarzy – zezwolenie jednorazowe

Spis treści

Pracownicy Urzędu Miasta Kraśnik i jednostek podległych zasiadający we władzach stowarzyszeń i klubów sportowych:

 • Renata Wąsik – członek zarządu UKP „Fala"
 • Waldemar Drozd – prezes MUKS,
 • Grzegorz Przywara – prezes LKS „Tęcza"
 • Piotr Członka – prezes KAT Kraśnik
 • Tadeusz Gołofit – p.o. prezes MKS
 • Paweł Biskup – prezes Biało-Czarnych
 • Artur Domański – prezes SKTS „ Dwójka"
 • Leszek Zdybicki - członek zarządu LUKS Suples Kraśnik
 • Piotr Machaj – prezes UKS przy SP nr 1

Spis treści

Pracownicy jednostek placówek oświatowych zasiadających we władzach klubów i stowarzyszeń

 • Grzegorz Przywara – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 2, Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza"
 • Piotr Mazurek – Wiceprezes Kraśnickiego Stowarzyszenia Miłośników Wiedzy
 • Roman Siejewicz- Zastępca Dyrektora Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki., Członek Zarządu Kraśnickiego Stowarzyszenia Aktywnej Integracji
 • Tadeusz Gołofit – Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1, od marca 2010 r. p.o. Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr

Spis treści

Rady nadzorcze spółek miejskich w Kraśniku

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe:

 • Do dnia 16.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
 • Leszek Zdybicki
 • Agnieszka Bebel
 • Tomasz Stolat
 • Od dnia 16.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej jest następujący:
 • Piotr Góra
 • Józef Wieleba
 • Wiesław Wołoszyn

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:

 • Do dnia 20.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
 • Wiesław Kołczewski
 • Krzysztof Ohirko
 • Andrzej Wąsik
 • Robert Adamczyk
 • Roman Wereszczyński
 • Od dnia 20.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej jest następujący:
 • Paweł Cioch
 • Ireneusz Jach
 • Dariusz Szlafka
 • Robert Adamczyk
 • Krzysztof Ohirko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne:

 • Do dnia 30.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
 • Łukasz Kuczek
 • Mirosław Kaźmirak
 • Grzegorz Stępień
 • Od dnia 30.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej jest następujący:
 • Radomir Suwała
 • Mirosław Kaźmirak
 • Grzegorz Stępień

Spis treści

Wysokość diet

MPK sp. z o.o. - wysokość wynagrodzenia przewodniczącego rady wynosi 1.317 zł., a pozostałych członków rady nadzorczej wynosi 878,00 zł.

KPWiK sp. z o.o. - wynagrodzenie dla przewodniczącego rady nadzorczej ustalone jest w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, plus 200,00 zł i sumy tej pomnożonej przez wskaźnik 1,0; a dla pozostałych członków rady nadzorczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus 200,00 zł i sumy tej pomnożonej przez wskaźnik 0,67.

KPM sp. z o.o. - wysokość wynagrodzenia przewodniczącego rady wynosiła 1.317 zł., a pozostałych członków rady nadzorczej 878,00 zł. Od dnia 10.12.2010 r. wynagrodzenie dla przewodniczącego rady nadzorczej ustalone jest w wysokości 2.000 zł brutto, a dla pozostałych członków rady nadzorczej w wysokości 1.800 zł brutto.

Spis treści

Wykorzystanie samochodu służbowego Urzędu Miasta

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Przejechane kilometry
Razem 6 579
1.

Piotr Czubiński

Burmistrz Miasta

6 215

2.

Szymanek Stanisław

Pełnomocnik ds. społecznych

131

3.

Kulpa Marian

Kierowca

233

Spis treści

DOTACJE PRZYZNAWANE PRZEZ BURMISTRZA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2010

Lp. Oferent

Przyznana kwota dotacji
(zł)

1

Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA"

Piłka nożna i Tenis stołowy 2010.

10 000

2

. Kraśnicka Akademia Taekwon – do

Taekwon-do Kids

20 000

3

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy

Udział w zawodach piłki nożnej – szkolenie kobiet i seniorów.

7 000

4

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy

Organizacja imprez Szkolnego Związku Sportowego – Igrzyska i Gimnazjada Miejska

6 000

5

Międzyszkolny Klub Sportowy przy PG – 1

Siatkówka – zajęcia sportowe seniorów grających w III lidze.

15 0000

6

Szkolny Klub Tenisa Stołowego „ Dwójka"

Udział w rozgrywkach II ligi państwowej kobiet w tenisie stołowym.

5 000

8

Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego.

3 000

Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
NIP 715 190 70 32
tel. 81 825 15 72
fax: 81 825 27 09
kancelaria@krasnik.um.gov.pl
Godziny pracy UM:
poniedziałek
7:30-15:30
wtorek
9:00-17:00
środa-piątek
7:30-15:30


Punkt Obsługi Mieszkańców
Al. Niepodległości 44
(parter budynku CKiP)
tel.: 81 884 62 12
Godziny pracy POM:
poniedziałek
7:30-15:30
wtorek
9:00-17:00
środa-piątek
7:30-15:30


Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Burmistrz-wtorek: 14:00-17:00
I Zastępca-wtorek: 14:00-17:00
II Zastępca-wtorek: 14:00-17:00


Sprawami skarg i wniosków
w Urzędzie Miasta Kraśnik zajmuje się Wydział Organizacyjny

Aktualizacja: 15.02.2011
Copyright © Urząd Miasta Kraśnik
strona główna | BIP | english version | sprawy urzędowe | przetargi | mapa strony | wykaz telefonów | napisz do nas

Ta strona używa plików COOKIE w celu jej prawidłowego działania (podtrzymanie sesji użytkownika) oraz plików cookie systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Close