Straż Miejska - informacje
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z serwisu podaj swój e-mail:

wyrejestruj »

Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Kraśnik | Facebook

UM Kraśnik na Facebooku

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84
Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (Biuro Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 5)
tel. (81) 825-15-27

 

Przedmiot opłaty skarbowej:

Opłacie skarbowej podlegają:

 • w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - dokonanie czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
  - zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
 • następujące dokumenty:
  - dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy (wypisy) lub kopie.

Opłacie skarbowe podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Co nie podlega opłacie skarbowej?

Nie podlegają opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji)oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach, m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Pełny wykaz wyłączeń i zwolnień od opłaty skarbowej zawarto w art. 2 i art. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2015 r.783 z późn. zm.) oraz kol. 4 załącznika do ustawy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są:

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje sie czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje sie zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesje), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na osobach w/w, jeżeli składają wspólne zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje sie czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesje) a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej - na mocodawcy lub przedsiębiorcy i prokurencie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od czynności urzędowych - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • od zaświadczeń lub zezwoleń (pozwoleń, koncesji) - z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Stawki opłaty skarbowej:

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawek opłaty skarbowej określa załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2015 r.783 z późn. zm.).

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej:

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia wniosku.

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kraśnik : poniedziałek środa ,czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 14.00, wrotek w godz. 9.00 do 15.30 lub w Banku Pekao S.A. (bez prowizji) lub w innych punktach na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik:

Właściwość organów podatkowych:

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

-od czynności urzędowych, zaświadczeń lub zezwoleń (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),

-od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.


Nr rachunku bankowego:

43 1240 5497 1111 0010 4019 6993


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. DZ.U z 20156 r.783 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. nr 110, poz. 1176 z późn. zm.).

Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
NIP 715 190 70 32
tel. 81 825 15 72
fax: 81 825 27 09
kancelaria@krasnik.um.gov.pl
Godziny pracy UM:
poniedziałek
7:30-15:30
wtorek
9:00-17:00
środa-piątek
7:30-15:30


Punkt Obsługi Mieszkańców
Al. Niepodległości 44
(parter budynku CKiP)
tel.: 81 884 62 12
Godziny pracy POM:
poniedziałek
7:30-15:30
wtorek
9:00-17:00
środa-piątek
7:30-15:30


Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Burmistrz-wtorek: 14:00-17:00
I Zastępca-wtorek: 14:00-17:00
II Zastępca-wtorek: 14:00-17:00


Sprawami skarg i wniosków
w Urzędzie Miasta Kraśnik zajmuje się Wydział Organizacyjny

Aktualizacja: 31.12.2014 - Anna Gustaw
Copyright © Urząd Miasta Kraśnik
strona główna | BIP | english version | sprawy urzędowe | przetargi | mapa strony | wykaz telefonów | napisz do nas

Ta strona używa plików COOKIE w celu jej prawidłowego działania (podtrzymanie sesji użytkownika) oraz plików cookie systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Close