f4
e5 f5 g5
b1 c1 d1
a2 b2 c2 d2 e2
a3 b3 c3 d3 e3
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4
d5 e5 f5 g5 h5 i5
d6 e6 f6 g6 h6
d7 e7 f7 g7
f6
 

Mapa powstała na podstawie mapy papierowej wydanej przez Wydawnictwo Remedium.
© Copyright by Wydawnictwo Remedium

  e-Mapa © Copyright 2003 anire