Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Naszym Mieście jest jedną z najstarszych w naszym mieście. Od początku swojego powstania była centrum kształcenia, wychowania i kultury dawnej samodzielnej gminy NazwaGminy, dziś dzielnicy Naszego Miasta. W tym dziale znajdują się materiały prezentujące cele, wartości i zasady wyznaczające koncepcję Szkoły, symbole, zwyczaje i obrzędy szkolne, historię i tradycje, patrona Szkoły, środowisko, w którym Szkoła działa.

Więcej: O szkole

Misja, cele i wartości szkołyCzy z „17” wiążą się jakieś przesądy? Nie wiemy. Ale to nie ma znaczenia. Nam „17” kojarzy się z… marzeniami. W ponad stuletniej historii szkoły dziesiątki roczników chropaczowskich dzieci pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli uczyły się, jak przekuwać swoje marzenia w czyny, jak przekuwać je w przyszłość. W tym dziale witryny przedstawiamy, jaką nasza szkoła jest dziś i jaką szkołą chcemy być w przyszłości.

Więcej: Wartości

Historia i tradycje szkołyHistorię mamy na pewno ciekawą. Szkoła mieści się w dwóch budynkach, w których wcześniej istniały dwie szkoły chropaczowskie. Numer odziedziczyła po późniejszej. Gdy w latach 80. likwidowano ponad stuletnią „piętnastkę”, nasza szkoła przejęła i znaczne grono jej uczniów i nauczycieli. Historia tamtej szkoły jest więc i w jakiejś mierze historią naszej. Tak więc - historię mamy na pewno ciekawą… Z niej wyrastają różne kultywowane w szkole tradycje.

Więcej: Historia i tradycje

Kalendarium to chronologiczny zestaw dat ważnych wydarzeń z jakiegoś okresu, z jakiejś dziedziny lub z czyjegoś życia. W tym dziale przedstawiamy dwa kalendaria - jedno, zbierające znane nam ważne fakty z dziejów szkolnictwa w Chropaczowie i drugie - zawierające wybór faktów z historii szkół, których współczesna „siedemnastka” jest bezpośrednim następcą i spadkobiercą.

Więcej: Kalendaria historyczne

Kiedy powstała nasza szkoła? Jak toczyły się jej dzieje? Jak wyglądało życie szkoły 100 lat temu, 80 lat temu? Czym żyli uczniowie i nauczyciele szkoły? Być może kiedyś powstanie monografia szkoły. Tymczasem zapraszamy do przejrzenia opracowanych na podstawie szkolnych kronik „kartek z przeszłości”.

Więcej: Kartki z przeszłości szkoły

Szkoła jest taką, jacy są jej nauczyciele. Na kartach ponad już stuletniej historii naszej szkoły zapisało się wiele pokoleń wspaniałych pedagogów. Niektórzy w progi szkoły zawitali na chwilę, inni wypełniali jej dzień codzienny przez wszystkie swoje nauczycielskie dni.

Więcej: Nauczyciele i kierownicy

Czekamy na Twoje wspomnienie - dawnej uczennicy, dawnego ucznia, nauczyciela, pracownika naszej szkoły. O szkolnych przeżyciach, o ciekawych doświadczeniach, o wszystkim, co na długo utkwiło w Twojej pamięci, czym chcesz się podzielić, co chcesz utrwalić, ocalić od zapomnienia. Materiały można przekazać pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły, przesłać pocztą elektroniczną albo bezpośrednio przez witrynę (ta opcja wymaga rejestracji). Zapraszamy.

Więcej: Wspomnienia

W tym dziale witryny gromadzimy publikacje o szkole w prasie lokalnej, regionalnej, w czasopismach. Odnotowujemy również informacje o publikacjach w telewizji i radio. Aby zapoznać się z wybranymi artykułami, wybierz odsyłacz poniżej.

Więcej: Napisali o nas

Gustaw Morcinek- patron szkołyGustaw Morcinek. Syn Ziemi Śląskiej. Nauczyciel. Przyjaciel dzieci. Żołnierz. Społecznik. Najwybitniejszy polski pisarz śląski. Od 1981 roku jest patronem naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzami życia i twórczości Gustawa Morcinka, z biografią pisarza, z recenzjami utworów napisanymi przez uczniów naszej szkoły, z wybranymi utworami i fragmentami utworów oraz wspomnieniami o Morcinku.

Więcej: Patron szkoły

Zapoznaj się z krótką biografią patrona naszej szkoly - Gustawa Morcinka, przejrzyj kalendarium życia i twórczości, zobacz zestawienie dzieł pisarza. 

Więcej: W skrócie

Gustaw Morcinek - nasz patron - całe swoje życie związał z naszym Śląskiem. W tym dziale gromadzimy materiały, dla wszystkich, którzy chca bliżej poznać życie, działalność i twórczość Gustawa Morcinka. Jeśli chcesz szybko poznać sylwetkę naszego patrona, zajrzyj do działu W skrócie

Więcej: Życie i dzieło

Fragmenty utworów Gustawa Morcinka.

Więcej: Śląskie czytanki

nasz chropaczowChropaczów – tu są nasze domy rodzinne. Tu jest nasza szkoła. To jest „Śląsko nasze”. Od lat przywiązujemy w szkole ogromną wagę do kultywowania śląskich tradycji. Co roku organizujemy Dni Kultury Śląskiej. Z naszej szkoły wyszła inicjatywa obchodów 700-lecia Chropaczowa. Nauczyciele naszej szkoły zainicjowali i zorganizowali pamiętny turniej „Silesiada”, w którym uczestniczyło 10 szkół, ponad 3000 młodzieży i około 200 nauczycieli.

Ten dział serwisu zawiera materiały o naszym miejscu na ziemi. Zapraszamy do jego rozwijania i wzbogacania wszystkich: obecnych uczniów i absolwentów szkoły, nauczycieli, mieszkańców Chropaczowa, a także ludzi nauki, którzy zechcą nas być może wesprzeć w gromadzeniu i porządkowaniu wiedzy o Chropaczowie.

Więcej: Nasz Chropaczów

Pierwsza próba uporządkowania znanych nam faktów z przeszłości Chropaczowa została przeprowadzona w broszurce „Nasz Chropaczów” wydanej z okazji 700-lecia Chropaczowa. Sporo lat już minęło od jej wydania. W międzyczasie ukazała się książka ks. Norberta Osmańczyka i Maksymiliana Krakowskiego „Dzieje parafii Chropaczów. 1913-2000”, która znacznie wzbogaciła naszą wiedzę o fakty z dziejów parafii chropaczowskiej.

W naszym kalendarium wciąż brakuje wielu faktów. Zapewne są w nim również błędne informacje. Liczymy, że mieszkańcy Chropaczowa, osoby zainteresowane przeszłością naszej osady, absolwenci naszej szkoły zweryfikują i uzupełnią podawane tu dane. Zapraszamy chętnych do współtworzenia tej części witryny.

Więcej: Kalendarium chropaczowskie

Ten dział poświęcamy czasom dawnym i nie tak dawnym - przeszłości Chropaczowa. Znaleźć tutaj można materiały o narodzinach Chropaczowa, pochodzeniu nazwy osady, założeniu wsi i jej wyglądzie, życiu w czasach, gdy Chropaczów był wsią i gdy stał się osadą przemysłową, pracy i walki chropaczowian o polskość ziemi śląskiej, udziale w powstaniach śląskich, II wojnie światowej, okresie wojny i okupacji, czasach powojennych.

Więcej: Z dziejów Chropaczowa

W tym dziale pragniemy przybliżyć sylwetki ludzi Chropaczowa godnych pamięci. To swego rodzaju słownik biograficzny. W tomikach Słownika Naszego Miasta wydawanego niegdyś przez Towarzystwo Miłośników Naszego Miasta niewielu znalazło się chropaczowian. Odeszli, a najstarsi odchodzą nie tylko na wieczną wartę, ale w zapomnienie. Chcemy Ich ocalić od zapomnienia. Zapraszamy również do współtworzenia tego działu serwisu. Będziemy wdzięczni za najkrótsze nawet notki biograficzne, uzupełnienia, fotografie.

Więcej: Ludzie Chropaczowa

Nie obfituje Chropaczów w zabytki, chociaż… Tyle tu miejsc ważnych, znaczących, pamiętających dni dawne, zapomnianych. Także miejsc, o których pozostala już jedynie pamięć. Zresztą, wszak każde miejsce ma jakąś historię, jakąś przeszłość, jakiegoś genius locci – ducha miejsca. Odkryjmy nasz Chropaczów, odkryjmy miejsca zanane i mniej znane. Jak w przypadku wszystkich innych – tak i w tym zapraszamy chropaczowian do współtworzenia tego działu. Opis miejsca, fotografia, a nawet informacja, która może komuś posłużyć za temat dociekań.

Więcej: Ciekawe miejsca

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej: Organizacja

Kadra i organy szkoły Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Więcej: Dyrekcja Szkoly

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Więcej: Rada Pedagogiczna

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej: Rada Rodziców

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

Więcej: Samorząd Uczniowski

Kadra naszej Szkoły liczy 80 osób, w tym 60 nauczycieli i 20 pracowników pionu administracyjnego i obsługi. Zapraszamy do zapoznania się z naszym gronem nauczycielskim i zespołem administarcyjnym.

Więcej: Kadra Szkoły

Co w szkole mamySzkoła mieści się w dwóch wiekowych budynkach. W 1994 roku przeprowadzono tu większy, dostosowując nieco pomieszczenia do potrzeb i wymagań współczesnych. Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble (często na jednoosobowe stoliki), systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej: Obiekty, pracownie, gabinety

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 3-4 nowe klasy pierwsze, wśród nich oddziały integracyjne. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte, w tym klasy integracyjne i klasa sportowa. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy szóste. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas integracyjnych oraz klas sportowych.

Więcej: Oddziały i klasy

Koła, kluby, zespołyA po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Dla uczniów z trudnościami lub kłopotami w nauce organizowane jest douczanie i zajęcia terapeutyczne. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej: Koła i zespoły

At vitae in congue enim vestibulum molestie dis Ut libero dolor. Auctor neque Phasellus Curabitur sit neque sodales id Ut massa commodo. Dolor faucibus Nam eget lorem dolor libero accumsan tempus orci sapien. Non odio Donec Duis et adipiscing Aenean dapibus non vitae urna.

Więcej: Koła zainteresowań

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej: Praca Szkoły

WydarzeniaNasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dni Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Wydarzenia

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Tydzień Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Imprezy i uroczystości

Chcesz zostać Asem Ortografii? Przygotuj się do kolejnych eliminacji. Przypomnij sobie zasady pisowni, które będą sprawdzane podczas dyktanda. Przećwicz pisownię wyrazów.

Więcej: As Ortografii

ZamierzeniaZapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Więcej: Zamierzenia

Poniżej znajduje się lista programów i projektów realizowanych w szkole. Odszukaj interesujący Cię program lub projekt i kliknij odnośnik, aby się z nim zapoznać.

Więcej: Programy i projekty

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji klas 1-3. Odszukaj plan swojej klasy i kliknij odnośnik, aby go zobaczyć.

Więcej: Plany lekcji klas 1-3

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji klas 4-6. Odszukaj plan swojej klasy i kliknij odnośnik, aby go zobaczyć.

Więcej: Plany lekcji klas 4-6

W tym dziale znajduje się lista planów zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych organizowanych w szkole. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię plany zajęć.

Więcej: Zajęcia pozalekcyjne

W tym dziale znajduje się lista komunikatów o planowanych i przeprowadzonych spotkaniach, konferencjach, wywiadówkach. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię informacje.

Więcej: Zebrania

Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja

W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Więcej: Wymagania edukacyjne

W tym dziale prezentujemy obowiązujące w naszej szkole ogólne zasady oceny zachowania dotyczące wszystkich uczniów oraz wymagania na poszczególne oceny stosowane w klasach IV-VI. Szczegółowe zasady oceniania zachowania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej: Ocena z zachowania

W tym dziale znajdują się omówienia obowiązujących w szkole ogólnych zasad oceniania i klasyfikacji. Szczegółowe zasady oceniania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej: Ocenianie i klasyfikacja

Przedstawiamy w tym dziale wykazy obowiązujących w szkole zestawów podręczników i zeszytów ćwiczeń dla każdej klasy.

Więcej: Podręczniki

Nauka i udział w różnych przedsięwzięciach szkoły wymaga odpowiedniego wyposażenia. Przedstawiamy tutaj propozycje „wyprawek” ucznia na różne okazje - wyposażenia ucznia klas 1-3, ucznia klas 4-6, wyprawki, gdy dziecko jedzie na wycieczkę, na zieloną szkołę, na zawody sportowe, itp.

Więcej: Wyposażenie uczniów

Pomoc - SojusznicyKażdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej: Pomoc i sojusznicy

Dział, w którym gromadzone będą informacje o ośrodkach, instytucjach i organizacjach wspomagających Szkołę, uczniów, rodziny i rodziców oraz nauczycieli.

Więcej: Sojusznicy