O NAS - UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:

            Sięgnijmy więc do początku powstania naszej uczelni.
    Inicjatorami utworzenia uniwersytetu był Burmistrz M. Kraśnik

    Pan Piotr Czubiński i zastępca Burmistrza
Pan Krzysztof Babisz.
    Grupa społeczników podjęła się tworzenia od podstaw całego przedsięwzięcia, przy 

    aktywnym wsparciu P. Krzysztofa Babisza. Patronował nam od samego początku 

    Lubelski UTW; tam otrzymywaliśmy pomoc merytoryczną i organizacyjną. 

    Wszystkim sprzymierzeńcom - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

6 listopada 2002r.w CKiP po raz pierwszy zabrzmiał 

„Gaudeamus igitur”
na inauguracji roku akademickiego 2002/2003.
Wykład wygłosił doc. Dr Mieczysław Marczuk

– współzałożyciel Lubelskiego UTW.
Tytuł wykładu to: „Niektóre bariery utrudniające
jakość życia ludziom starszym”.


      PIERWSZY SAMORZĄD w składzie:
       1. Irena Borysi
k - przewodnicząca
       2. Maria Tylus - v-ce przewodnicząca
       3. Irena Kałwa - v-ce przewodnicząca
       4. Krystyna Łazarz - sekretarz
       5. Wanda Wójcik - skarbnik
       6. Irena Kraus - członek
       7. Wilisława Mital - członek
       8. Krystyna Waś - członek
       9. Wilhelma Rachwalska – członek 

Zarząd przygotowywał plany pracy, ustalał harmonogramy zajęć, poszukiwał wykładowców,
tworzył zespoły tematyczne i upowszechniał początki działalności uniwersytetu.


Najważniejszą formą pracy każdej uczelni są wykłady, które rozwijają
aktywować intelektualną, poszerzają i pogłębiają posiadaną wiedzę.

Odbyliśmy cykl wykładów z dziedzin takich jak:
- MEDYCYNA:
- choroby serca, płuc, oczu, tarczycy, kręgosłupa, cukrzyca,
                               
osteoporoza, geriatria, choroby neurologiczne i psychiatryczne,
                               udzielanie pierwszej pomocy

                            - wykładowcy: - doc. dr Mieczysław Marczuk, dr Zofia Zaorska,
                                                                   Straż Miejska w Kraśniku.

- RELIGIA
          - wykładowcy: - ks. Jan Wielgus, ks. Janusz Stefanek, Stanisław Kasperski,
                                                          
dr Artur Kaźmierak.

- PSYCHOLOGIA – wykładowcy: - Ewa Kapuścińska, dr Zofia Zaorska, Teresa Rychlicka.

- HISTORIA
        – wykładowcy: - Zbigniew Wichrowski, Piotr Czubiński, Zdzisław Latos.

- POLITYKA
       - wykładowcy:  - dr Jarosław Czerw, śp. Janusz Dworak (b. ambasador).

- PRAWO
             – wykładowcy: - Henryk Tarnowski, Tomasz Kupczak.

- FILOZOFIA
     wykładowca - dr Artur Kaźmierak, który.....
                                    głosił wykłady, cieszące się ogromną popularnością, przybliżył nam
                                    
wszechświat, człowieka i naszą Ziemię w kosmosie.
                                    Poznaliśmy religie świata, sylwetki wybitnych filozofów, teologów.
- FARMACJA
     – wykładowcy:  - mgr Magdalena Różyńska, mgr Teresa Czarncka.

- KULTURA
       - wykładowca: prof. Piotr Jaroszyński.

- ZDROWY STL ŻYCIA wykładowcy:  - dr Anna Strzyż, Barbara Pawłasek.  

- KRAŚNIK
       – wykładowcy: - dr Jarosław Czerw, Krzysztof Babisz, Irena Drozd.


TRADYCJĄ STAŁY SIĘ SPOTKANIA
:

- Andrzejkowe
- Bożonarodzeniowe - opłatek, śpiewanie kolęd
- Noworoczne
-
z okazji Świąt Wielkanocnych - Tłusty Czwartek, "jajeczko"
- wieczory poezji

               Takie spotkania cieszyły i cieszą się ogromnym powodzeniem i dużą frekwencją.
               
Często towarzyszą im wspólne śpiewy i tańce.
               Służą integracji i rozwijaniu przyjaźni między koleżeńskich.
               
Niektórzy uczestnicy biorą udział w imprezach z osobami towarzyszącymi.

ROZWIJANIE RUCHU KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO.


P
od kierownictwem Pani Ireny Kałwy odbywały się wycieczki, dalekie i bliskie.
                                                                                                                           I nadal odbywają się.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego